Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שלושת בניה

מבלי שאשאל,
היא אומרת את שמות שלושת בניה
על פי גילם.
איני מסביר למה זה רציתי בה?
האם להגשים פנטזיה
בכל מצב?
הזמן תמיד היה קצר
נמדד בדקות
בפשטות
כמים וחלב
בחשיקת המסתור
נחבאים
עד שפסק בבד אחד.
לא זוכר את שמה
מעט מדמותה
את שמות שלושת בניה
מלפניי.

13.1.2019