Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מילת השיר

אין בינינו אלא מילת השיר
התרחקנו
האוקיינוס בינינו נפרס
מילת השיר קרבה
את משלימה
לא נותר כל מרווח
אלא השיר.
שבויים היינו בידי כל השאר.
את אומרת:
"אני הרה".
מילת השיר יודעת
לחולל קסמים.

30.8.2019