Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יש

תור ארוך משתרע
כמעט נואשתי
אבל אז ננעץ מבטי באישה,
שהקדימה אותי בעשרות.
כשהבטתי בשנית, הבחנתי שהיא קרובה יותר.
אני נמנע מאשליה,
מפנה את ראשי לכיוון אחר
הבטתי שוב,
והינה היא לפניי
אנחנו מדברים
כאילו יש לנו
יש.

11.6.2019