Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בן מתנער

נער רב קומות
אם ייתן מיופיו – יישאר לו רב
נשים חושקות בו
אך אבד בדרכו.
כישרון מתחלף בכישלון.
הוא לא יכול.
"למה לי להתפרנס ואני לא רוצה לחיות"
ומייד מתחרט.
הרי העולם פתוח לכול
האומנם?
"יש בי אשר קיבלתי מהוריי,
לא בחרתי בם."
"שנים המתנתי להיות לך אימא.
עם שחר גררתי אותך מבין פחי הזבל
ואתה סחבה ללא הכרה".
ממוזיקת הטרנס עלה הסם.
אימך חשה אותך ברחמה.
מתחננת לשובך.

14.7.2019