Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

איזה שבט זה

איזה שבט זה?
זה שנשבה בכעסו
ונפל חלל למפלגות של הערבים
איזה שבט זה?
זה שזוכר את דרך מפא"י
וקורא לעלותם משאול אבדון
איזה שבט זה?
זה שבוחר בשמאל
מגשים את הרעיון הסוציאליסטי
איזה שבט זה?
זה שמשתכנע מנימוקיו של ביבי
שהוא עצמו ימשיך את דרך עצמו
ויעשה כפי שהוא עשה עד כה
איזה שבט זה?
זה שרואה את האופק בימינה
הוא שימלא את הארץ ופניו אל ההר
איזה שבט זה?
זה שמחלק את עורו של ראש הממשלה
ומחזיק בשיא שיעור האינפלציה של
שלושה רבי- אלופים
איזה שבט זה?
זה שרוצה בחוקי ההלכה
ובחוכמת הכתוב ויודע את רצון האל
איזה שבט זה?
איזה שבט?

15.9.2019