Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מחלת על

זאת המחלה הזאת.
אני כחוש
החיתול ואיסוף השתן הם שגרה,
שאינם מעידים על חומרת המחלה.
כאב עמום שוכן במעמקים
שאיני יכול למקמו
אומר שעליי להתייחס אליו
כול חלקי גופי זועקים
דורשים תשומת לב רבתי
זאת דרכם להעביר אליי מסר בהול:
"אני לא בסדר".
אני מתעודד: שמיעתי לא חולה.
חוש הריח התחדד לעוצמה שטרם הכרתי
אני מריח את מי שהולך בקצה המסדרון.
אני סופרמן
של סרטן הריאות.

14.9.2019