Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חיים על וירטואלי

אני סולד מהמציאות
שמקדשת את המשקל, הגיל וסוג הדם.
את לא בת זוג
אני אינני בן זוג
לעולם לא ניפגש.
אני רק מבקש לדעת את שמך ותמונה
זה מספק
מגעיל אותי כל השאר.
בפנטזיה הווירטואלית אני בוחר
במפנקת והעוטפת
היא שמעלה אותי לדרגה הגבוהה
עד ההרעדה המשחררת
ההנאה שאני מפיק היא הדבר
האמיתי
הווירטואלי.

13.9.2019