Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חתוך

מים רבים באים
אך זה הגשם הראשון
שמעלה אותי מעל לטיפות המים
*
באם איוולד בארץ אלטאי
אחיה?
אני נולדתי לשירה
*
חוטב עצים השליך את כליו
מכלכל את אשר עשה
מה יביא למשפחה
*
הזאבים שבו
בפארק ה-Yellowstone החיים כבימי הקדם
זאבי ציון
*
אני יוצא אל הגשם
מזיל דמעה אחת של דמעה

20.10.2019