Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עצרה ידי

רגע לפני שאני בך נוגע,
עצרה ידי.
קניון עמוק נפער
במקום שאגע בו בעוד רגע,
נהר רחב זורם שם,
שופע מערבולות סלעים
לא אוכל לכוחו
צוקים רבי קומות מתנשאים
לא אוכל לגובהם.
ידי קפאה
לא נוגעת.

11.10.2019