Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

על שאינך

מי שאיננו
ומת בשיא עונתו
יפה להפליא בתמונה.
אני מביטה בו
לא מאבדת פירור מהיקר
שפתיי ממלמלות מעצמן
אומרות צער.
הכאב הוא ששומר על נעוריו
של המת.
לרגע, אך לרגע.
פסק הצער
על שאינך.

11.10.2019