Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כדגי סלמון בוונקובר

דגי סולומון כסופים בחגם
מתקבצים לפריון
ההתרגשות מרטיטה את האוויר ואת פלגי המים
נלחמים על עלייתם
מוטחים בסלע
מתרסקים וקמים
אוספים כוח וממשיכים
עולים
עד פיסת ארץ האבות
הארץ שהולידתם
מכוסה בעצמותיהם
אך זרעם יפרוץ בשנית
אל ארץ יהודה
אל ארץ המדבר ואל ארץ הדגה
אל ארץ פלגי היין
אל ארץ יהודה.

17.9.2019