Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בוקר יום הכיפורים

השקט שביום הכיפורים
הירושלמי
מופרע באחת:
יללת חתולים מצטווחת
אומרת לי
שעונת ההזדווגות טרם הסתיימה.
שהיא עדיין נמשכת.
אפולו הבוקר.
ומייד השקט חונקה.

9.10.2019