Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כולם משת"פים

אני משת"פ רגיל: קם בבוקר ושותה קפה.
כמו אצלכם.
יוצא לרחוב, שואל את בעל הבסטה:
מה נשמע? עובר לצד השני
מזמין מיץ טבעי: חצי תפוז וחצי רימון –
כמו אצלכם.
אני קשוב לכל לחש של מידע
מחשב כמה זה שווה –
כמו אצלכם.
חלומי שיבוא יום וכל זה ייגמר.
שאקנה כרטיס לטיול גדול
ואולי לא אחזור –
כמו אצלכם.
פסקתי מלחשוב: מה יהיה?
זה לא טוב לשפיות –
כמו אצלכם.
אני בקזינו
יכול לאבד את החיים ברגע
יכול להרוויח חבילה –
כמו אצלכם.
את העבודה שלי אני שונא ואוהב –
כמו אצלכם.
הצעקה נשמעת:
"אטבח אל יהוד" –
כמו אצלכם.

1.6.2019