Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בלי לעצום עיניים

אין לי להוסיף מילת שירה
על יופיים של הנופים
על פסגות ההימלאיה ועל מפלי מים גועשים
גם לא על הכוכב הנוצץ
ולא על הדחף לסקס.
בגיל 76 אני חפץ במטבח מרווח
ובבית ללא בית שימוש
אני לא נכנע למציאות
אני רוצה לכתוב שירה על שלא חוויתי
על הנסתר שאולי לא קיים
לא אתפלא אם זה יקרה
מבלי לעצום עיניים.

2.11.2019