Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שירת הגוף

אני אוהב את הגוף שלי
גם את שלך
את שלך יותר
אני אומר לעצמי:
תן לדחף המיני להוביל
עד הסוף
ומייד נרתע
הגוף הוא רקמות ובשר
ואני חפץ בשירה
היא שמנתקת אותי מהיום-יום
ברגע של מגע
השריר נמס
עובר מטמורפוזה לאות השירה:
השירה עוטפת
נותנת את אשר הגוף מבקש.

23.11.2019