Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ומי אני עכשיו

גרגיר של אבק שאין בו רוח
טיפה של מים שיבשה
מעט האור שמאחורי הוילון
חוברים לשיר גדול
מתערבבים
מה שלא היה
מתהווה בעוצמה
ועכשיו הוא זועק
מכריז שהוא פה ויש לו רצון
שהוא חייב לשמוע את מילות השיר
הוא רואה מראות
זה קורה
אני מסיר את חולצתך
האם תרצי לעשות סקס על הסלע הקר?
המומנטום נמשך
ומי אני עכשיו?

29.10.2019