Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כלי הללויה

שפיכה
הזרמה עולה
מתכוונת
התעברות.
להקה של גנים מתפרצת לסלון
יש להם מה להגיד:
המשימה ליצור חיים, ליצור שלימות.
מעש היצירה משמיע קול ומצית אור גדול.
כולם מכווני מטרה
בהצלחה!
העובר בחודשו הראשון.
האצבעון קיבל צורה
חלקו מעובה וחלקו מוארך.
הוא יודע להמשיך בדרך
היוזמה עוברת לידיו
הוא פוקד על מרכיביו להתארגן לשכבות נובטות
ההופכות לאיברים
הן נובטות
יש ריאות ויש מעי
הבמה מוארת בקולות
הלב פועם והעיניים נפקחות
הגנים מתרוצצים על פני היקום כולו
שירת הללויה נשמעת:
יש בורא ויש נברא.

9.2.2019