Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שונא צימוקים

צימוקים הם יבשים ומצומקים
אני שונא אותם
וגם את מי שגרם להצטמקותם
כל מי שתלה אותם בשמש היוקדת
לא יימלט
גם היהודים לא יימלטו מעונשם
על צליבתו של ישו הנצרתי
כל ילד יודע זאת
שאל אותו.
הילד משיב שקדושתו של ישו התגלתה במותו
ומי שהופכו לקדוש
מגיע לו פרס.
ומה לגבי הערבים השנואים?
כל אחד מהם על פי צלמו.
אז את מי נותר לי לשנוא?

30.11.2019