Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא רק מילים

את אינך נמחקת
מוחשית לפניי בכל מצב
אני רואה את הגלוי ואת עומקו של הנסתר
אני חושף לפנייך עמוד שורה אות
שתמשיכי
ואת עושה כמוני
הכתב לא מוכר
נואשים
פונים אל המוכר אל הנחשק
התנערתי
למה זה נכנעתי לאיברייך?
אני שואל אותך. למה?
"הסיפוקים שלי בשליטה, לראותך משתטח ככל שארצה"
אני בוש על שאני ככל האדם.
רצוני לינוק שירה
והיא עוברת אליי מהאישה
מלשד הטוב שאת מעניקה
אני אומר תודה על הפירות המתוקים
הנקטפים מענפייך הנחשקים
ופונה אל עצמי:
מכאן שירתי.

30.11.2019