Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לך השושן

למה זה כל כך מרתק ולא מובן
המילה: "ככה זה" אינה מסבירה דבר
אני בין המפתח שלך
ובין זה של פרח השושן.

7.12.2019