Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עובדת זרה ממולדובה

בימי החול עושה שתי דירות
בחגים – שלוש
לא זוכרת מתי
לא זוכרת עם מי
בכל שנותיה בישראל לא ראתה רופא
צירי לידה אחזו בה בין הדירות
רגילה להסתדר לבד
" לא הפסדתי ולו דירה אחת"
בזמן שאני עושה להם דירה,
בעל-הבית הציע להשגיח עליה
חשבתי שרק לזמן שאני עובדת אצלם
אבל הוא המשיך
התינוקת גדלה
עכשיו היא בגודל כף היד
נולדה בחצי מי זה.

13.12.2019