Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ה

ה

השירה מעיגולים ומקווים ומפסיקים?
אני נושם אותם והם מתפזרים בתוכי
חוברים לאיבריי הכמוסים
משתרבבים בין הנימים
דמי זורם בם
האות מקבלת חיים
מתנועת
ה של האישה נמלטת
הם איש
ה לעצמה
מגוננת על פרי בטנה
רצונה להיניק
אך היא נותרת מנוקרת
לא נוגעת
היא שירה.

6.9.2019