Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

קפקאג'יסטאן

צברתי עשרות אלפי תמונות
מאפריקה.
הודו – סין והמנזר באנקור נתנו מענה
לשלוש שנים לפחות.
אני בין החוויות
המוביל לעוד,
לכזה שמעל המוצע
ויש לו שם:
קפקאג'יסטאן
ממנו אין שום תמונה
הוא המבוקש
הטיסות אליו אזלו
החדרים הוזמנו
ומנות של שף עם כוכבים
בקפקאג'יסטאן.

11.7.2019