Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חוצב במבט

כל שאני רוצה הוא לפסל
ולו לשעה אחת יותר
זה שנה אני מטופל בכימו
סרטן הריאות
העמידה היא בשבילי מאמץ
כנשיאת סלע
הסלע הכבד מונח על גבי
וממתין לרגע שאחצוב בו
אחרי טיפול.
אני מרים גרגיר אבק
שנשר מהסלע
מבטי חוצב בו
הוא משנה צורתו והפך
לאישה על גבו של סוס דוהר
אני מבקש שייוותר בי הכוח
לראותה.

2.1.2020