Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שירתה של לין לו מה Lin Lu Ma

אני אוהב את שירתה
מילותיה מציירות אותה
צורת קן הסנונית עשויה מ-17 קווים עדינים
ונקודה
הצפיפות היא קורותיה
צוק מעל המים
אות שצורתה גג
מעל פרח הסחלב
פה אחזה לראשונה באהבתה
ובהתרגשות אותה
כתבה

20.12.2019