Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בסתר

בסתר פניו מסתורו
יש אותו
בכל מילת המשורר

16.1.2020