Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

נדלן נגד הארץ

תשאל את הערום הזה
למי שייכת האדמה שאני רואה
לפניי!
המפקד, הערום הזה מתעלם מבקשתך
הוא אומר: הינכם רואים שהאדמה הזאת
שייכת ליער ולנהר.
פניו של רב החובל האדימו:
תירה בראשו. עכשיו.
המפקד, פקודתך בוצעה בזה הרגע

5.1.2020