Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

תאהב אותי

עדיין רבים
מתהלכים בינינו בתחושת קיפוח
מילדותם זוכרים
את צער ההורים
הארץ הזאת שנועדה להיות לנו מולדת
קיללה את העדה האחרת
כשפרוספר, חברי הטוב זה עשורים
ביקש את יד אהובתו מן ההורים
הזדעקו: " את תתחתני איתו-
את רוצה שיהיו לך ילדים
שחורים?"
הודיעו לו שיש בו פגם
פגם בעורו, פגם במוצאו
והם אינם שוכחים
אבל גם רואים את טובת כלל ישראל
אהבתם גוברת על העלבון הקשה
היודע כי ביציאת מצרים לישראל שבטים רבים
יודע לאהוב
יודע לסלוח

9.2.2020