Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

איך מרגיש בעלך?

הלוויה הייתה מכובדת
בני המשפחה דיברו מדם ליבם על מעלותיו
של הנפטר
שדאג, השתדל למען כולם
בזכותו איש לא נותר לבד.
גם החבר ביקש להוסיף:
סיפר על מי הוא סמך תמיד
ציין את הרעות ארוכת השנים
ואת האובדן הלא נתפס
האבדה שאין דרך להשיבה
חלפה שנה
ובמפגש אקראי אצל חבר משותף
החבר שהספיד
שואל את אלמנתו ברצינות יתרה:
לשלום בעלה?

18.1.2020