Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יללת הזאבים שלי

יללת הזאבים ריתקה אותי
קרובי המשפחה חוזרים
מבקשים את קרבתם
מעידים לפניי שמעולם לא זנחו אותי
אני הוא שנטשתי את המערה
שביער
יללתם מפצירה בי:
חזור אלינו!
לרגע של ליקוק החם
מניפים את זנבם
קופצים עליי
שפתי מלאו ריר כשפתם.
עכשיו חזור לאנשים
עד יללה
הבאה

23.1.2020