Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בין פרימור לפרימור

ברגע שזאב לא איתנו יותר
אני מתאבל על קברי שלי
תמונות החיים של זאב ושלי חולפות לצדי
משחקים משחקי בנים
ימי ההולדת
צוחקים
להורינו צחוק זה – מרפא
לרגע משכך את זיכרון הכאב
האובדן
אומרים לעצמם שהיה זה כדאי
לקיים את הבלתי ניתן
ללדת בסיביר ובזמן מלחמת העולם
זאב בראשונה אחז במכחול
החיבור לכלי האומן
לא היה לשיקולו
הוא חרט בגופו
חברו לאחד
ושמו: זאב פרימור

8.3.2020