Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לשירה אין גוף

ראשי נשען על צילו של הזמן
איני זקוק למוחשי
לחוזק ומשקל
אני מנסר את גופי
לפרוסות דקות
לא חש כאב, לא מפחד לגעת
אני נפעם מהחומר הרב שממלא את גופי
האם כל זה נחוץ
כדי לכתוב לך מילים?
השירה חסרת גוף היא
והיא מתעלה.
לא מהגוף היא עולה.

13.4.2020