Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יופיו של הכלי

פרח הוורד בשיא אונו
עלי הכותרת סוככים
על הליבה הנסתרת.
נדהמתי מכוחה של ההשוואה:
האם גיליתי את סודה של האישה –
מלבושיה, שפתיה
וכל מה שבעומק פנימה?
אני מתחיל במסע
מסיר עלה אחר עלה
כף ידי מלאה בהם
ועדיין אני רחוק מהאמת
ליבי פועם, אני קרב אל ליבה
מניח את גורלי על מה שבפנים
אך הפנים לא נראה
עלי הכותרת הפזורים סביב
חוזרים ומספרים על יופיו של הכלי העוטף
ללא תוכן כלל

27.4.2020