Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חזון האות

האי הזה שממשיך להתנשא
אינו ערובה שכך זה יימשך
כי מה יקרה?
פעם אי שהתרסק
שינה צורה, לאבקה לבנה
והיא התפזרה בין הקטבים
והיה גם אי ששקע
ואיש לא בא בטענה
אני כותב שירה פואטית
לפעמים שיר ביום לפעמים בכלל לא
ולפעמים כמה
לאי הזה היה שם, ציפורים קיננו בו
ולפתע הוא איננו
האם בורא האי קיים דיון על חפותו?
אי הוודאות מוליכה את הקיום
זיק של נצח אינו פוסק
האותיות היבשות הן עצמותיי
ייקראו ואקום לתחייה
וזוכר אני את האי שלפתע נסק
וכשירד היה לאבק חבר אל הרוח
וטבע בים

20.6.2020