Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עבד ואדונו

כל חי אוכל ויאכל
בהערצה אני מביט בנמר
המבתר את טורפו
הנה באה חיה ולוקחת מבטנו
אדוני, מלך העולם הוא בראש הכוח
הארץ כולה שלו
והוא בוחר להשמיד עמים כיחידים
קהל העבדים מברך את אדונו
הוא יעשה שלום
ואין מלבדו.
נרעדה אמונתם של המתנשאים
כי אבד כספם של שועי עולם
אין בכוח האדם לגבור על קורונה,
וירוס קטן וזניח,
אלוהים מסתיר פניו ממבט ומתפילה
האדם נותר לגורלו ובבהלה חוזר
לתחנונים צום וקינה
שהורגל בהם משכבר הימים
להזכיר לאלוהים את הבטחתו אשר נתן
אך אלוהים יודע את כוונותיו של האדם
להרבות בשליטה ובכוח-
כפי שלמד מאלוהיו

25.7.2020