Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כחיות הים

להתחבר אלייך, בשבילי זה לא נגמר
בהנאה רגעית
דרכך אני מתחבר לכל אישה
שחיה פה לפניי, עד האישה הראשונה
לכל פיסת חיים שעל פני האדמה
יהיה לך קשה אם אגיד שבנוכחותך
אני לא רק איתך, אלא גם עם הצבים ודגי הים
עם כל מי שמחפש בת זוג
כמו שמצאתי אותך, בים
מבלי להגיד מילה, אפשר לעשות אהבה במים
משוחררים מלנשום אוויר
יצורי ים אנחנו.

29.7.2020