Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בלי העולם הבא

היא יודעת שהעולם הבא
אינו רלוונטי בשבילה
כל שתעשה – לא ישנה
הזמן קצר מדי ולא יותר
מספרת לו
הוא מתייפח
מפסיק את צביעת הקיר
חציו נותר כתום וחציו ירוק
קולו נדם, לא זוכר את שמה
מוכן לתקוע לעצמו כדור בראש, עכשיו
היא מותחת חזה, מורידה את החולצה
הוא אינו מגיב
היא ניגשת לראי, משפרת הופעה
מושחת שפתרון אדום ומסקרה
עונדת ענק פנינים ויהלום 4 קראט
פורסת נתח בשר, מוזגת יין אדום השמור
לאירוע מיוחד
עכשיו הוא לצידה
והזמן החולף, כפי שהיה

30.7.2020