Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אהבה תשיב

הר הזיתים פרוס לפניי
משכונת אבו־טור אל הר הבית
כל שיפועיו לוחות אבן ירושלים
אות לא קריאה
אינה מסבירה
מרוחק שכמוני – קרב אליה
ונוגע
איש חילוני נושק לאבן
חובר אל שלא הכרתי
הוא קם לתחייה
אהבתי מפיחה בו רוח חיים
ואין בו כעס על נסיבות מותו
ואין זוכר את כאב מצוקתו
כי אהבת חינם השיבתו
אל הקיים

8.9.2020