Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מתוך הבועה

מדי רגע עולות בי מחשבות
הן מופיעות לפניי בעודן בתוך הבועה
מתנפנפות
נראה שאנחנו מכירים
אחרות חולפות מבלי שהספקתי
לראות את פניהן
ניכר שממהרות כי נועדו להיות
לשירה של מישהו אחר
הן חוזרות אל הבריכה החבויה
עמוק בהר
היום הבריכה שופעת
נותרתי בתחושה שהשירה עולה ממני
אני החותם
אך על פני הבועה עולה חיוך
היא יודעת מאין באה השירה

11.9.2020