Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ראש השנה ושחור סביב לו

הם שומרי התורה הקדושה
היא פרנסתם ומקור כול כוחם
להם גדודים שומרים על כשרות המזונות
והחוקים,
הם מונעים התבוללות בין הגויים
הודות להם אני יהודי.
אך אתם יודעים שהמוני יהודים
מסרבים לדרככם
ויבחרו את דרך הגויים על פני דרככם.
האור המאיר את העולם יש בו מכל
צבעי הקשת
השוכנים זה לצד זה בשלום.
שני הקצוות מקצינים זה את זה,
החרדים מתחרדים, מתכנסים
מתכסים בשחור משחור.
החילונים מסלקים כל סימן של שחור
ניכווים מאפור,
עבורם החרדים הם סיוט
ההולך וגובר עד שאין
עוד ישראל עם הבלורית והים
יש פאות, יש אומן וקברי צדיקים
והכול שחור
עד שמבחירה לא נרצה לחיות פה
גם את זה תספרו בעוד אתם מתגאים
שהשחור בולע את כל הצבעים

19.9.2020