Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ראשן בחול

ראשן מתפתל בחולות הדיונה
החול דבק בו, השמש היוקדת
ואין מים באופק
קורות הראשן אינם מוזרים בעיניי
הוא כמותי
המשורר המתפתל על גחונו
והמקום אינו מוקירו.
גם הרוח אינה מרפה,
ממתינה לתשובה:
מה יצא ממך?
ואני שותק ומתפתל

12.11.2020