Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

איתי חיים 7500000000 אנשים
כל אחד מבקש את ייחודו
רק הוא שעושה
רק הוא שיכול
כל אחד דורש כבוד
זיכרון עולם
אך בעוד זמן כולנו עפר
ולו נאסף להר
הישמע קולו
יאמר רק אני?
הביט בכל הר סביב.