Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

28 באוגוסט

יום כשאר הימים בחודש חם
בלתי נסבל עוד
והנה שלושה עמודי פרח החצב
עמוד האש בפריחתו הלבנה
מראים את הכיוון
מעל השדה היבש של החיים שהיו
ועננים התקבצו
ואיתם משבי רוח
מביאים הקלה
עלי השדה היבשים העלו חיוך
כי יש תקווה לצאצאיהם.